Zpravodaj PRO Březinu

  

Nás spolek se rozhodl vydávat také vlastní zpravodaj. Na stránkách našeho občasníku se budete setkávat s reportážemi z konaných akcí, budeme se zabývat děním v naší obci, ve sloupku Okénko do minulosti vám vždy připomeneme něco z Březiny doby dávné i nedávné, budeme Vás informovat o našich plánech a práci.

Od komunálních voleb 2014 zasedají představitelé spolku PRO Březinu v obecním zastupitelstvu. Obec začala pravidelně vydávat obecní zpravodaj, ve kterém mají prostor i všechny spolky včetně toho našeho. Peníze investované do našeho zpravodaje tak můžeme využít na dětské akce a všechny informace o nás se tak tedy dozvíte v obecním zpravodaji.