Sponzoři a partneři

Jedním z prostředků, jak naplňovat naše cíle, je také získávání a optimální používání finančních prostředků. Peníze spolek získává převážně z členských příspěvků a darů. Do budoucna se uvažuje také o tom, že spolek bude získávat další finanční prostředky prodejem různých propagačních a informačních materiálů. S dárci a sponzory můžeme uzavřít dárcovskou smlouvu, popř. vystavit potvrzení o poskytnutí daru spolku. Na ostatních náležitostech poskytnutého finančního nebo věcného daru se můžou dárci či sponzoři kontaktovat s příslušnými členy spolku a dohodnout se. Předem děkujeme všem příznivcům a dárcům, kteří činnost spolku podpoří finančním či věcným darem.

 

Obec Březina podporuje finanční formou naše jednotlivé akce pro děti a mládež.

Prostřednictvím programu ČSOB a Era pro podporu regionů – Menší komunitní granty jsme získali zásadní finanční podporu na realizaci Vápenického sadu v Březině.

  

Společnost LUVR s.r.o. nám poskytla doménu, sponzoruje tisk našeho zpravodaje a podpořila nás také finančně.

Společnost MEZOS s.r.o. nám poskytla finanční podporu pro organizování našich akcí.

Nadace VIA podpořila námi podaný projekt „Zpravodaj PRO Březinu – speciální vydání“ v rámci grantu Fond místních iniciativ - Rychlé granty.

Společnost Lesy České republiky, s.p. nám pomohla zorganizovat dětský Pohádkový les, vyslala vlastní zaměstnance a dětem zajistila dárečky jako odměnu za jejich dobrodružství.

BESIP se stal partnerem našeho dopravně - bezpečnostního odpoledne plného her a soutěží se šlapacími kárami Berg pro malé i velké děti.

Původní autorské ilustrace, zajímavé a naučné články, rozhovory, čtení na pokračování, komiksy – to je Mateřídouška. Vydavatelství Mladá fronta nám darovalo velké množství výtisků tohoto časopisu a dárečků pro naše dětské akce.

Časopis Sluníčko patří už několik desítek let (letos oslaví 46. narozeniny) ke stálicím dětského světa. Vydavatelství Mladá fronta nám darovalo velké množství výtisků tohoto časopisu pro naše dětské akce.

Měsíčník pro předškoláky, mladší žáky, rodiče, učitele a vychovatele. Poděkování patří reklamní agentuře YASHICE za velké množsví čísel časopisu Pastelka pro naše děti.

Společnost Holík Stav s.r.o. věnovala našemu spolku nafukovací skákací hrad, který bude sloužit pro děti, kteří se účastní našich akcí.

Čtyřlístek - jeden z nejznámějších a nejdéle česky vycházejících komiksů - se stal sponzorem našeho Pohádkového lesa 2014, za což mu velice děkujeme!

Báječná školka je oblíbený časopis pro nejmenší děti ve věku od 3 do 7 let. Nakladatelství Fragment nám darovalo několik desítek kusů tohoho časopisu pro naše dětské akce.

   
 

URO-CLINIC MUDr. Martin Drábek

Ing. Michal Toufar


Marcela a Pavel Lehotští