Velikonoční dílnička

Velikonoční dílnička

Milé děti i vy dospělí, zveme Vás na Milé děti i vy dospělí, zveme Vás na velikonoční dílničku do zasedací místnost OÚ v Březině, která se bude konat ve středu 27.3.2013 od 16.30. Přijďte se jarně naladit, uplést si vlastní pomlázku a vyrobit si drobné velikonoční dekorace do svého domova! Materiál zajistí pořadatelé (pruty na pomlázku budou asi omezené, tedy kdo dřív přijde, ten dřív plete;-)