Napadla vás nějaká otázka, na kterou byste chtěli od našeho spolku znát odpověď? Napište nám na naši emailovou adresu probrezinu@seznam.cz, my vaši otázku vyvěsíme na této stránce a odpovíme Vám, budete-li si to přát, k dotazu připojíme i vaše jméno. Děkujeme za položené otázky.

Otázky a odpovědi

Nepřipadá vám že je vaše sdružení v naší obci zbytečné? A že i evidentně panu starostovy se vaše sdružení v naší obci nelíbí? (anonymní dotaz zaslaný emailem)

Existence našeho sdružení nám rozhodně zbytečná nepřipadá, neboť jak možná víte, tak hned po našem vzniku jsme začali pořádat velké množství akcí pro děti i dospělé, sehnali jsme velkou část potřebných financí na již tradiční Štěpánský ohňostroj a začali jsme aktivně spolupracovat s dalšími sdruženími. To co si myslí pan starosta, je nám jistě schopen říci sám - a pokud si dobře pamatujeme, tak se i vyjádřil, a nepotřebuje vyjádření svých slov anonymním pisatelem. Je samozřejmé, že kritika nemusí být vždy příjemná, ale v moderních občanských společnostech je součástí mechanismu demokracie. 

Neměla by být jedním z cílů vašeho sdružení i oprava silnice v Březině?

Občanské sdružení má velmi malou šanci zasahovat do investic silnic, které navíc nepatří ani naší obci, ale Jihomoravskému kraji. O tyto komunikace a další infrastrukturu se musí postarat obec, potažmo kraj. V tomto opravdu občanské sdružení příliš není schopno pomoci, přestože se již nyní díváme na možnosti dotací pro tuto část silnici vedou na Bukovinu. Co se týče cesty, tak Vás možná bude zajímat současný stav. Silnice č. II/373 procházející Březinou se dočká rekonstrukce snad příští rok. Co se týče silnice na Bukoviny, Bukovinku, tak tato cesta je také v jednání, ale chybí zde dotační titul na opravu (samotná obec na takovou investici v řádu milionů nemá).

Vaše aktivity se mi líbí, jak bych mohl pomoct?

Pomoci dobré věci je snadnější, než se zdá. Můžete kontaktovat naše zástupce či celé naše sdružení, přijít se podívat na naše akce a popovídat si s námi. Pokud budete mít zájem přiložit ruku k dílu, stačí se přihlásit se svým nápadem či pomocnou rukou, za což budeme vděční. V rámci našeho sdružení budeme mít také institut příznivců a samozřejmě i členů, poté už bude záležet především na vás, jestli se budete chtít organizovat či zůstat pouze aktivním příznivcem.

Co vás vedlo k založení tohoto občanského sdružení?

Hlavním důvodem se stala snaha začít více ovlivňovat dění v naší obci, která dle našeho názoru ustrnula ve vývoji. Chceme také, aby i místní obecní samospráva řídila obec dle nejlepšího uvážení toho, co je pro občany obce Březina dobré a výhodné. Našim cílem je povzbudit občanskou aktivitu, kulturní a regionální cítění, pořádat akce pro děti a mládež, zajímavé přednášky a kulturní programy pro místní občany.

Jakým způsobem se chystáte podílet na veřejném životě obce?

Jako občanské sdružení máme několik možností toho, jak prosazovat naše cíle. Je to účast na jednáních zastupitelstva obce, návrhy možných opatření a řešení představených vedení obce, aktivní jednání s úřady a místními developery ohledně rozvoje a obnovy obce, podpora veřejnosti v obci Březina při prezentaci názorů a podpora veřejných diskusí. Dále pořádání různých kulturních a společenských aktivit, přednášek a zábavných programů pro děti a mládež či účast ve správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy sdružení. Je toho opravdu mnoho, co se dá pro rozvoj obce udělat.