O nás

PRO Březinu - Prosperita, Rozvoj, Obnova, z.s. (IČ 22770453) byl založen na podzim roku 2011 jako občanské sdružení, ustavující jednání členů proběhlo dne 5. listopadu 2011. Na začátku roku 2014 se pak pod vlivem nového občanského zákonu transformovalo občanské sdružení ve spolek.

Hlavním důvodem se stala snaha začít více ovlivňovat dění v naší obci, která dle našeho názoru ustrnula ve vývoji. Našim cílem je povzbudit občanskou aktivitu, kulturní a regionální cítění, pořádat akce pro děti a mládež, zajímavé přednášky a kulturní programy pro místní občany. Chceme, aby se u nás v Březině lépe žilo a pracovalo, vychovávaly se zde děti, které se nebudou nudit, a bude pro ně připraveno vždy něco zajímavého.

Chceme také, aby i místní obecní samospráva řídila obec dle nejlepšího uvážení toho, co je pro občany obce Březina dobré a výhodné, aby obec patřila mezi transparentní zadavatele veřejných zakázek, hospodařila s obecním majetkem a obecními financemi co nejlépe. Jedině otevřenost a vstřícnost úřadu totiž může zajistit bezproblémové fungování obce a její rozkvět. Naše cíle a formy činnosti našeho občanského sdružení najdete v sekci Naše cíle.

Věříme, že mezi občany Březiny najdeme mnoho příznivců a těch, kteří se budou chtít s námi podílet na zlepšení obrazu naší obce.