Územní plán & statut zástupce veřejnosti

20.05.2014 16:52

Územnímu plánu obce Březina se náš spolek věnuje od samotného začátku. Nebráníme se dalšími rozvoji obce, ale jsme přesvědčeni, že územní plán musí v první řadě řešit především problematické oblasti obce a teprve poté, co naše obec bude uvedena do "normálního stavu" co se týče silnice, chodníků, veřejného osvětlení či budovy obecního domu, může se dále harmonicky rozvíjet.

Protože se na jednání zastupitelů snažíme získat vliv, rozhodli jsme se získat statut tzv. zástupce veřejnosti a podat připomínky k územnímu plánu. Proto v tomto týdnu obcházíme vás, občany obce Březina, s žádostí o podpis pod tuto listinu a umožnění tak získat tento statut. Podpisové archy jsou k dispozici také v obchodě u paní Šíblové a v obchodě společnosti ENAPO.

Naše věcně shodná připomínka k návrhu nového územního plánu k nahlédnutí zde.

Úplné znění územního plánu najdete na https://www.obec-brezina.cz/clanky/detail/verejna-vyhlaska-5.htm