Školka a dětský klub

15.12.2011 14:02

Téma „Děti“ patří mezi jedno z hlavních témat činnosti našeho občanského sdružení. O pořádání akcí pro děti a mládež je pojednáno v jiné části tohoto občasníku, na tomto místě bychom vás chtěli seznámit se snahami zajistit vhodné prostory pro pestré a podnětné trávení času a vzdělávání našich dětí. Že je vzdělání to nejlepší, co můžeme dětem do života dát, trefně vystihnul mexický spisovatel Fernandéz de Lizardi rčením: „Děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé.“

Bohužel se však někdy zapomíná na to, že vzdělávání a socializace nezačíná až nástupem do první třídy, ale už od narození, a velmi intenzivně pak od zhruba třetího roku života. Ano – v době nástupu dítěte do školky, kde se v kontaktu se svými spolužáky a kamarády z obce učí, jak se správně k sobě chovat, a navazuje přátelství někdy na celý život.

Současným problémem v Březině je však nedostatek míst ve školce, a tento problém se i po odeznění tzv. „baby-boomu“ bude vzhledem k masivní developerské výstavbě ještě zhoršovat. O této situaci se blíže rozepíšeme snad již v příštím občasníku, zde vás však chceme seznámit s našimi aktivitami, jak se snažíme s touto situací vypořádat.

„Všichni dospělí byli nejprve dětmi, ale málokterý si to pamatuje.“ A. de Saint-Exupéry. Toto moudro mi však na březinské občany moc nesedí – vždyť drtivá většina z vás podepsala jarní petici za rozšíření mateřské školy, a často jste se i vyjadřovali, že by toto mělo být prioritou obce. Bohužel, petice školku nerozšíří. Proto jsme se rozhodli zažádat Nadaci ČEZ o dotaci na projekt přístavby jedné třídy mateřské školy zde v Březině. Po zvážení všech možných variant byla jako nejlepší vyhodnocena varianta tzv. Modulární budovy, neboť je zde nejlepší poměr ceny a užitku, což by mělo zvýšit šance na přidělení grantu. I přesto však konečná výše projektu překročila hranici 5 milionů Kč (obec přislíbila spoluúčast, a to ve výši 0,5 mil. Kč). Pokud bude grantový příspěvek obci přidělen, tak by již ve školním roce 2012-2013 mohlo začít dalších 20 dětí chodit v Březině do školky.

Abychom zvýšili šance na úspěch při zajišťování prostor pro děti, tak jsme podali ještě jeden grantový projekt, jehož hlavním cílem je přizpůsobit prostory zasedací místnosti obecního úřadu na dětský klub, a dále finančně pokrýt aktivity spojené s provozem dětského klubu a pořádáním akcí pro děti a mládež v roce 2012. Výše grantové žádosti je v tomto případě 440tis. Kč, o 80tis. Kč jsme požádali obec.

- Michal Bittner -
(vydáno ve Zpravodaji, č. 1)