Účast na školení: Jak se zapojit do regionálního plánování

26.04.2013 10:17


V sobotu 6. dubna se od 9:00 do 17:00 hodin konalo školení "Jak se zapojit do regionálního plánování aneb jak využít metodu LEADER a co jsou místní akční skupiny". Za naše sdružení se školení zúčastnil Broněk Fialkowski. Akce probíhala ve Slunečním sále v DDM Tišnov, lektory byli pan Ing. Roman Haken a Ing. Jozef Jančo (manažer MAS Moravský kras o.s.). Školení pořádala poslankyně Evropského parlamentu Ing. Zuzana Brzobohatá a účastnili se ho zástupci neziskových organizací, kteří projevili zájem zjistit více o tom, jak se mohou zapojit do regionálního plánování a rozvoje. Na školení jsem se v kostce dozvěděl, jak lze prostřednictvím Místní akční skupiny požádat o evropskou dotaci na regionální projekty z program LEADER. A jaká byla hlavní témata školení?

  • Místní rozvoj vedený komunitami, politika soudržnosti
  • Zapojování veřejnosti, partnerství
  • LEADER metoda pro oživení venkova
  • Mikroregiony a MAS v ČR