Projekt na podporu výchovy a vzdělávání dětí od 2 do 5 let

10.06.2013 18:01


Protože má občanské sdružení PRO Březinu za cíl mimo jiné podporovat občanskou vybavenost a aktivity pro děti, nemůže nechat bez povšimnutí situaci dětí ve věku kolem 3-4 let v naší obci. Opakuje se pro ně více méně loňská situace výsledku zápisu do Mateřské školy, kdy byla přijata pouze třetina zájemců. Jak se již dříve vyjádřil veřejný ochránce práv, mají tyto děti nárok na výchovu a vzdělávání.

Pokusme se pro řešení této situace něco udělat. Loni se podařilo po dlouhém úsilí rodičů i zastupitelstva otevřít celou novou třídu MŠ - pobočku ve Křtinách. Něco takového není možné letos opakovat. Hledejme proto alespoň alternativní řešení, i když nebude pro rodiče tak komfortní.

 

Cíle projektu

Základní:

- umožnit dětem přístup k předškolnímu vzdělávání

- rozvíjet u dětí jejich sociální dovednosti

Přidružené:

- poskytnout rodičům dětí čas na práci či odpočinek, který potřebují pro své vlastní duševní i tělesné zdraví

- vytvořit nové pracovní uplatnění v obci

 

Řešení projektu

Je tedy třeba zajistit především prostory vhodné k pobytu dětí a personál, který se o ně postará.

Jednodušší, a proto realističtější, se zdá navázat spolupráci s již zkušenými poskytovateli takové služby. Jde o středisko volného času Lužánky s jejich miniškolkou Maceška. Výhodou tohoto řešení je, že je možné domluvit provoz miniškolky i ve školní družině. Nevýhoda spočívá především v tom, že Maceška má jen půldenní provoz. Toto úskalí by se snad mohlo podařit zdolat, pokud by se pro děti, resp. rodiče, kteří by potřebovali i odpolední hlídání, najít chůvy nejlépe z Březiny a blízkého okolí, případně dohodnout přechod dětí z miniškolky do školky místo dětí, které odchází po obědě domů.

Druhým řešením by bylo pustit se do této aktivity sami. Nevýhodou by bylo malé množství zkušeností a nesnadnější hledání a získání vhodného prostoru.
 

Dokumenty k projektu

Školní vzdělávací program Maceška (PDF, 350 kB)

O Macešce (DOC, 30 kB)

 

Měli byste zájem o docházku vašeho dítě do miniškolky v Březině? Klikněte zde a vyplňte formulář.