PRO BŘEZINU o.s. (nejen) pro předškoláky

21.12.2011 16:06

Pro naše děti nechceme do budoucna pořádat pouze jednorázové akce, chceme naopak s dětmi pracovat výrazně systematicky a dlouhodobě. I proto jsme v našem hledáčku nejprve zacílili na naše nejmladší, neboť ti nemají v Březině zrovna takové příležitosti, jak by se slušelo. Na několika jiných místech našeho webu poukazujeme na současný nejvážnější problém v naší obci, týkající se malých dětí, a to na minimální příležitost úspěšně zapsat dítě předškolního věku do březinské školky.

Ve spojitosti se skutečností, že zde nejsou pořádány (snad kromě našeho cvičení rodičů s dětmi) žádné aktivity pro rodiče pečující o nezletilé děti, se tak řadíme v oblasti příležitostí tohoto druhu v rámci našeho „mikroregionu“ na skutečný chvost pomyslného závodního pole. Pokud se budou zejména naše maminky bavit o této problematice s maminkami ochozskými nebo křtinskými, budou se asi zákonitě za naší obec tiše stydět. Tolik potřebná socializace pro všechny děti předškolního věku v naší obci totiž chybí.

Ano skutečně, díky developerské výstavbě a prudkému rozvoji naší obce, který bohužel není doprovázený rozvojem odpovídající infrastruktury, je nyní téměř nemožné (a v nadcházejících letech se bude situace pravděpodobně ještě zhoršovat) uspět u zápisu pro přijetí do místní školky napoprvé, tedy kolem věku 3 let dítěte. Počet dětí u zápisu několikrát převyšuje počet volných míst. A místo pro rodiče, kam zajít s dětmi v zimních měsících, jako alternativa k venkovnímu dětskému hřišti, jak víte, v naší obci také žádné není.

Ze všech výše jmenovaných faktů se v našich hlavách postupně začal rodit námět na další možný projekt a to myšlenka znovuobnovit někdejší snahy na zřízení místně příslušného Dětského klubu. Tyto snahy se v naší obci objevily již za vedení minulého zastupitelstva, ale pokaždé ztroskotaly na personálních potřebách připravovaného rodinného centra a v druhé řadě také na výrazném problému nedostatku obecních prostor.

Stejně jako v případě přístavby školky je i zřízení a fungování Dětského klubu významnou finanční záležitostí. Po analýze projektu jsme jednoznačně usoudili, že bez výrazné pomoci jakéhokoliv subjektu je realizace téměř nemožná. I v tomto případě (podobně jako přístavba školky) je tedy nyní naším prvním pokusem sehnání prostředků v kombinaci obec Březina – Grantový program společnosti ČEZ „Podpora regionů“. V rámci jednání se zastupiteli jsme na připravovaný projekt domluvili, v případě přidělení dotace ČEZ, jistou finanční a prostorovou pomoc obce a v rámci grantového programu ČEZ „Podpora regionů“ žádáme pak na tuto akci o přidělení dotace ve výši přibližně 85 % ceny projektu. O co by se tedy mělo v případě úspěšného grantového řízení jednat?

Celý projekt jsme trochu nadčasově nazvali „Dětský rok 2012 v Březině“. Úspěšný dětský rok by měly v příštím roce v Březině zajistit dva hlavní pilíře – vybudování a vybavení klubu a dále financování akcí v klubu pro děti malé – předškolní (dopolední program), i pro ty větší v odpoledním programu kroužků a dílniček.

Denní centrum by mělo v budoucnu fungovat dvojsměnným provozem - dopolední centrum pro rodiče a jejich děti předškolního věku, (děti nepřijaté z nedostatku míst do školky a děti ve věku od 1 do 5 let.) a odpolední a zejména podvečerní centrum pro děti bez ohledu na věk. Prostor dětského klubu by měl být veřejným prostorem přístupným všem občanům Březiny, kteří o to projeví zájem. V prvních měsících provozu plánujeme centrum bez obsluhujícího personálu, vstup by byl možný pro každého formou zapůjčení prostor a zápisu  do zápůjční knihy, pokud by v centru v daný okamžik nepůsobil nikdo ze správců.

Postupně bychom do programu centra zařazovali programy a akce vedené a moderované pedagogy nebo odborníky z jiných odvětví, zejména dětské dílny, čtení, divadelní představení, cvičení, semináře, workshopy, přednášky, promítání a podobné. Zkrátka to, o co by měli občané a především rodiče a jejich děti zájem. Možný úspěšný vývoj takto zavedeného a fungujícího centra vidíme v pravidelném dopoledním programu pro rodiče s dětmi, následně případně pouze pro děti bez rodičů s profesionálním vedením pedagogickým pracovníkem. Taková dopoledne by měla být v budoucnu alternativou k předškolnímu vzdělávání dětí, především těch mladších 3 let a dětí co nebyly přijaty do MŠ. Odpolední program by v klubu vyplnily tvořivé kroužky pro děti školního i předškolního věku s odborným vedením aktivních rodičů nebo jiných odborníků (například modelařina, elektrotechnika, ruční práce, malování a podobné), zkrátka opět to, o co budou mít, v tomto případě, už jen děti zájem.

Pokud bychom měli několik slov věnovat i druhému pilíři projektu, prozradíme, že ten budou tvořit pravidelná setkání v roce 2012 – akce zejména pro děti a mládež pořádané v průběhu celého roku, ovlivněné ročním obdobím, svátky v roce i obecními tradicemi. Máme zájem uspořádat například podvečery s pohádkou (dramatické čtení pro nejmenší), již slíbený dětský karneval, jarní a podzimní burzu dětského oblečení, pálení čarodějnic, letní příbřezinský tábor, dopravní akci u příležitosti nástupu dětí do školy v měsíci září a samozřejmě následné ročníky nedávno proběhlých akcí - světýlkový podzimní průvod, drakiádu, Mikulášskou nadílku, vánoční dílnu a spoustu dalšího, co se rodí denně v hlavách členů sdružení.

A právě v tuto chvíli se hodí vás, milí Březiňáci, vyzvat – máte-li jakýkoliv nápad, co v Březině uskutečnit a vaše síly vám na to nestačí, nebojte se přijít za námi, rádi vám se smysluplnými projekty pomůžeme. I přes naše krátké působení v obci jsme si již takovou spolupráci vyzkoušeli a myslíme si, že je jenom k dobru obecního života v Březině.

Ale konec slibování, je čas začít skutečně pracovat na tom, co jsme připravili a nadále připravujeme. Držte nám proto, prosíme, palce, abychom byli všichni společně úspěšní v grantových řízeních, kterých se účastníme a my se na oplátku budeme snažit připravit pro naše ratolesti v Březině skutečně dobrý rok 2012. Takže v příštím roce na nějaké akci zase na shledanou!

- Petra Vasilová -