Přerušení řízení ohledně lomu do 30.11.2012

22.09.2012 12:03

Včera našemu sdružení doručila Česká pošta dlouho očekávanou obálku od Obvodního báňského úřadu s vyjádření ohledně situace s uvažovaným lomem v Březině. Co je základním obsahem vyjádření Obvodního báňského úřadu?

Správní řízení o stanovení dobývacího prostoru Březina u Křtin zahájené v roce 1994 na žádost organizace EVŽEN MUSIL - VEMPO, obchodní firma, se sídlem 530 02, Pardubice I - Zelené předměstí, U Divadla 828, IČ: 11071508, v současné době vedené s organizací Křtinský mramor s.r.o., Antonína Václavíka 340,76326 Luhačovice - Pozlovice, IČ: 29253799 ve věci stanovení dobývacího prostoru Březina u Křtin podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro dobývání výhradního ložiska Březina u Křtin, kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, se pro vady a nedostatky žádosti přerušuje do 30.11.2012.

Společnost Křtinský mramor s.r.o. musí do své žádosti doplnit nové skutečnosti, na které jsme upozorňovali právě v naší petici proti lomu, kterou podepsalo více 621 z vás občanů. A to například projednání podmínek stanovení dobývacího prostoru s Ministerstvem životního prostředí, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence dle ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle vyjádření Obvodního báňského úřadu uvedená dokumentace investora a s ní předložené doklady nestačí ke spolehlivému posouzení návrhu, především z hlediska ochrany a hospodárného využití výhradního ložiska, důsledků jeho dobývání nebo z hlediska dopadu na zákonem chráněné zájmy, požaduje zdejší úřad ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky Č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění pozdějších předpisů, další potřebné doklady a stanoviska výše uvedené. Požadované náležitosti jsou předepsány platnými předpisy výše citovanými.

VÝZVA A ROZHODNUTÍ k nahlédnutí zde.