Nová informace k lomu v Březině

02.08.2012 12:23

Dne 1. srpna 2012 se k nám dostala zpráva, že Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského oznámil pokračování v řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Březina u Křtin a nařízení ústního jednání spojeného s místním šetřením. Termín byl stanoven na 8. srpna 2012, od 11hod s tím, že na toto ústní jednání jsou pozváni jen vyjmenovaní účastnící řízení (obec Březina, vlastníci pozemků a dotčené orgány státní správy).

Okamžitě poté, co jsme se dostali k této informaci, jsme kontaktovali odbor životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje, který bude jedním z účastníků. Bylo nám přislíbeno, že tento odbor bude požadovat posouzení záměru procesem EIA (posuzování vlivů záměrů na životní prostředí), v rámci něhož pak můžeme jako občanského sdružení uplatnit své připomínky.

Oslovili jsme také Ekologický právní servis, abychom se informovali, jaké kroky proti otevření lomu přesně dělat a to tak, abychom se nedopustili žádné chyby.