Náš spolek se stal zástupcem veřejnosti k územnímu plánu

26.05.2014 10:34

Našemu spolku se podařilo získat 212 vašich podpisů pro získání statutu veřejného zástupce. Vzneseme tak připomínku k územnímu plánu, se kterou jsme vás seznámili během sbírání podpisů. NEZAPOMEŇTE NA DNEŠNÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁNU, DEJTE ZASTUPITELŮM VĚDĚT, CO SI MYSLÍTE VY!

VĚCNĚ SHODNÁ PŘIPOMÍNKA:
Požadujeme, aby územní plán obce Březina (dále ÚP) řešil aktuální problém skokového urbanistického růstu (za poslední dekádu nárůst počtu obyvatel o 47 %), a nikoliv aby tento problém ještě zhoršoval. Aktuální návrh ÚP totiž vytváří nad-dimenzovanou rezervu pro 90 domů, což není v souladu ani s prognózou bytové výstavby uvedenou v samotném ÚP, ani s požadavky na udržitelný rozvoj obce.