Média mají zájem o lom v Březině

17.10.2013 10:49

Média stále zajímá vývoj situace ohledně možné těžby mramoru v Březině. Dnes za námi přijedou redaktoři z Deníku, aby se nás zeptali na vývoj situace a pokračování v řízené o těžbě. My pak očekáváme odpověď od Českého báňského úřadu ve věci vyžádání si všech archivních podkladů k tomuto případu. O vývoji situace vás budeme informovat v listopadovém Zpravodaji, který již připravujeme.