Dětské hřiště pro mateřskou školu

20.05.2014 16:18

V říjnu 2012 byla, po dlouhé a urputné snaze zajistit více místa pro předškolní děti, otevřena pobočka naší mateřské školy ve Spolkovém domě ve Křtinách. Mnozí rodiče si tak oddechli od starostí kolem umístění svých dětiček a náš spolek byl rád, že se podařila dobrá věc. Ze strany místního zastupitelstva bylo přislíbeno ještě dobudování dětského hřiště za Spolkovým domem, aby zde vznikl prostor pro hraní.

Uběhl nějaký ten rok, Křtiny vybudovaly za Spolkovým domem místo pro pohyb dětí, chyběly však nějaké herní či pohyhové prvky. Člověk by čekal, že se o věc bude nadále zajímat zastupitelstvo obce Březina, ale ani po dvou letech neexistoval projekt. Mnozí z vás za námi docházeli, posílali jste emaily s dotazy, jak to tedy bude. A tak jsme se rozhodli se do projektu pustit sami, psal se leden 2014. Stavbu dětského hřiště jsme inicializovali, prošli jsme grantové možnosti s nadějí, že se nám podaří najít nějaký vhodný grant. Vhodným byl program "Podpora rozvoje regionů" a jeho podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova - Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. 

Ve Křtinách sdíleli pro tento projekt naše nadšení, během několika dnů(!) vznikl návrh dětského hřiště včetně oplocení pozemku a projekt byl podán. Celková částka potřebná k realizaci projektu je 343tis. Kč. Žádaná dotace 240tis. byla 15. května 2014 schválena hodnotící komisí MMR ČR. O spolufinancování, které činní 100tis. Kč., by se dle našeho názoru měl podělit Městys Křtiny a obec Březina, a proto jsme zažádali o zařazení projednání tohoto bodu na program zastupitelstva, které se koná 21. května 2014. Věříme, že příspěvek bude schválen, jde přeci jen o rozvoj a možnost pohybu po naše předškolní děti, navíc s velmi vysokým podílem dotací od státu. Žádaná částka na spolufinancování tvoří 1/7 celkové částky, za kterou bude hřiště realizováno.

 

Vizualizace a půdorys projektu