Jak se prezentují nové projekty v naší obci?

15.12.2011 14:23

V poslední době bylo v naší obci schváleno několik zásadních věcí. Byla prodávána i pronajímána obecní půda, na obecní úřad neznámý člověk poslal udání a proběhla zde kontrola z ministerstva vnitra, kde kontroloři neměli žádné zásadní námitky. Co tyto změny přináší, budou prospěšné pro budoucnost obce, a jak byly (či spíše měly být) prezentovány?

Co se týče zásadních majetkových změn, přišel do naší obce investor, který měl zájem od obce odkoupit pozemky. Usnesením č. 11/2011 byly pozemky v oblasti za chatovou oblastí Sviny s rozlohou cca 27tis. m2 prodány. Dle vyjádření starosty Poláka se nepřihlásil žádný jiný zájemce o tyto plochy a tak byla konečná prodejní cena stanovena smlouvou na 685tis. Kč. Obec se v kupní smlouvě zavázala, že vyvine veškeré možné úsilí k tomu, aby proběhla změna územního plánu tak, aby zde investor, společnost Freedom Capital, mohl začít s výstavbou zařízení pro účely provozování agroturistiky. Ke kupní smlouvě se váže i druhá smlouva, která má za cíl zhodnocení majetku obce a to přestavbou „polní silnice“ k budoucí agrofarmě na silnici asfaltovou. V případě této smlouvy budeme s napětím očekávat dodržení termínů ze strany naší obce, a případné finanční vyhodnocení.

Měli jsme možnost setkat se s investory budoucí agrofarmy a schůzka nás mile překvapila. Zatímco zastupitelstvo z plánovaného projektu nepředstavilo snad vůbec nic, přestože dle slov investora podklady dostal každý zastupitel, tak investor přinesl podrobné rozkreslení svých plánů, uvedl nás do současného stavu postupu prací, plánů a akcí. Myslím, že tímto jen potvrdil naše myšlenky, že i Březina může mít zajímavé místo jak pro místní, tak turisty. Společně s investorem jsme se dohodli, že na leden/únor 2012 svoláme veřejné slyšení k této investici, kde bude představen kompletní projekt široké veřejnosti. O přesném datu vás budeme informovat pomocí plakátů po obci.

Velmi diskutovanou se stala směna pozemků soukromých osob vedle sokolovny za obecní pozemky pod chatovou oblastí Sviny. Na zastupitelstvu se kolem tohoto bodu strhla velmi rozsáhlá diskuse, kterou nakonec „vyhrálo“ zastupitelstvo – svým hlasováním tyto směny pozemků schválilo (usnesení č. 15/2011). Následně byl dojednán pronájem těchto nově získaných pozemků organizaci TJ Sokol Březina. Důvodem je snaha této organizace – dle slov místostarosty Kozla – vybudovat s pomocí dotací víceúčelové sportovní hřiště. Usnesením č. 22/2011 byla tato smlouva zastupitelstvem schválena. TJ  Sokol získává tyto pozemky na období 20 let a to za roční nájemné 100 Kč. Pokud poukážeme na pronajatou plochu 1760 m2, tak obec dostane za každý metr čtverečný pronajaté plochy 5 haléřů ročně. Obec se tady dle našeho názoru příliš jako dobrý hospodář neukázala.

Naše občanské sdružení zastává názor, že se projekty velikosti nového sportovního hřiště nebo agrofarmy musí veřejně představit a diskutovat. Takovýto styl rozvoje obce, spolu s maximální otevřeností občanům a transparentností, je dnešním standardem moderního vedení obcí. Každý den si můžeme v novinách přečíst informace o nových projektech v různých obcích, investoři zde s hrdostí přináší plány a záměry, ukazují je občanům a diskutují. I když nevíme z jakého důvodu, tak toto se v naší obci neděje. Zastupitelstvo po krátké diskusi vše odsouhlasí a informace? … ty si občané zjistěte někdy sami, pokud Vás to zajímá. Toto je jedna z prvních věcí, kde chce naše sdružení usilovat o změnu. Z našich poznatků víme, že místní občany čím dál více zajímá, co se děje či bude dít a teď je hlavně na zastupitelích, aby nás provedli novými projekty.

- Martin Habáň -
(vydáno ve Zpravodaji, č. 1)