Jak proběhla Mikuláška nadílka?

18.12.2011 16:16

Letošní mikulášská nadílka proběhla 11. 12. 2011 v místní sokolovně. Za její propůjčení velmi děkujeme. Děkujeme i za finanční podporu OÚ Březina, díky které jsme mohli připavit mikulášské balíčky.

Akce začala vystoupením místních malých mažoretek. Jejich vystoupení sklidilo velký potlesk, jsou to šikovné holky! Následoval volný program, který ocenily především nejmenší děti. Mohly se volně vydovádět na trampolíně, skluzavce, v bazénku s kuličkami, prolézacím hadu a na žíněnce. Moderátorka podvečera Petra Vasilová s dětmi v malém kroužku připravila půdu pro další část, kdy nás potěšili místní pionýři zazpíváním pár vánočních písní a recitací tematických mikulášských básniček. Na zadních stolech si mezitím mohly děti vyrobit malou čertovskou loutku, kterou potom Mikuláše a čerta s andělem přivítaly.

Dobu čekání na příchod Mikuláše a jeho pomocníků doplnila Petra vysvětlením, kdo to vlastně svatý Mikuláš byl. Potom už přišel samotný Mikuláš a po básničce nebo písničce, kterou mu děti řekly, je obdaroval balíčkem s ovocem a sladkou odměnou. Fotogalerie naleznete na našich stránkách.

Všichni přítomní se na stolech mohli občerstvit ovocem a cukrovím, které upekly místní šikovné cukrářky.

Další rok se těšíme opět na viděnou!