Informace ze semináře o venkovském cestovním ruchu

21.04.2013 10:04


Mezi cíle našeho sdružení patří také snaha o rozvoj kulturního života a obnovu tradic v obci Březina. Proto jsme využili možnosti získat nové informace k problematice cestovního ruchu venkovských oblastí, který je přímo spojen s tradicí daných území. Místní akční skupina Moravský kras nám zaslala nabídku na školení „Archeologické a historické památky v krasu a tvorba produktů venkovského cestovního ruchu“ a my jsme této nabídky velice rádi využili, na školení jel Martin Habáň a Bronislav Fialkowski.

Školení bylo koncipováno jako dvoudenní, konalo se 18. - 19. dubna 2013. První den byl spíše teoretický a plný přednášek, které se odehrávaly v nádherných prostorách zámku Křtiny. Seminářů se účastnilo asi 40 zájemců, z toho polovinu tvořili členové Občianskeho združenia KRAS, což je slovenská partnerská organizace našeho MAS Moravský kras. Přednášky na témata jako Moravský a Slovenský kras jako kulturní destinace, nové produkty, vytváření značky a příběhu krasu, Příběh jako dědictví, Tvorba a vyprávění příběhů o archeologických památkách a kulturním dědictví či Elektronická zařízení pro inovaci produktů kulturního cestovního ruchu byly velice zajímavé a přinesly nám mnoho podnětů k možné realizaci v naší obci - především pak projekt plánované spolupráce s naší základní školou, kdy jsme již s tímto nápadem oslovili paní ředitelku. Ze školení jsme si odvezli také spoustu publikací, takže nápady a myšlenky budeme moci čerpat i nadále.

Druhý den byl věnován exkurzím po Moravském krasu a zajímavých venkovských turistických cílů, kde jasně bylo vidět, že i s drobnými předměty z minulosti či nějakou stavbou můžete přitáhnout velké množství turistů a tím pádem i finančních prostředků jak pro podnikatele v obci, tak pro samotnou obec v zaplacených daních.
 

Kostel v BořitověSýr Niva v mlékárně OtinovesVětrný mlýn holandského typu v Rudici


První cesta nás zavedla do Býčí skály s velice zajímavým výkladem ohledně výzkumu tohoto jeskynního systému. Bohužel počasí nám příliš nepřálo a bylo fajn, že jsme se před deštěm mohli v této jeskyni alespoň na chvíli schovat. Po asi hodinovém výkladu jsme přezuli zablácené boty a vyrazili směr Rudice, kde nás čekala návštěva větrného mlýnu holandského typu a přilehlého geoparku. Po prohlídce každý z nás dostal na památku a pro štěstí rudický grošík z bezedného měšce a čekala nás cesta do Otinovsi na jedinečnou prohlídku tamního provozu mlékárny. Během hodinové návštěvy nám byla ukázána od začátku (tj. příjmu mléka do mlékárny) až do samotného konce (tj. zabalení výrobků) převážně ruční výroba sýru Niva, který patří již několik let mezi produkty s označením „regionální potraviny“. Po ochutnávce jsme dostali možnost si produkty mlékárny zakoupit a poté nás již čekala cesta do městyse Černá Hora. Zde jsme navštívili nedávno zrekonstruovaný objekt pivovaru, jehož velká část se změnila ve wellness hotel s restaurací. Zvolené řešení projektu se snaží zachovat tradiční hmotový i architektonický výraz komplexu, z Evropské unie byla na tento projekt získána dotace přes 42 mil. korun. Po obědě a polední pauze nás již čekalo poslední místo cesty a to obec Bořitov a tamní původně románský kostel sv. Jiří. Po prohlídce a výkladu průvodce o historii kostela a obce nás již čekala cesta domů.

Seminář byl pro oba z nás velice zajímavý, a jak už bylo napsáno výše, přinesl nám mnoho podnětů na možné projekty. Teď už jen například při veřejné debatě s občany vybrat jakou cestou se vydat a začít pracovat na projektu, který i do naší obce přivede turisty.


Martin Habáň & Bronislaw Fialkowski