Informace z členské schůze

06.05.2014 09:08

Dne 28. dubna 2014 se konala členské schůze spolku PRO Březinu. Na programu jednání bylo několik bodů, především pak informace ohledně nově budovaného Vápenického sadu, informace ohledně situace kolem územního plánu obce, příprava dalšího čísla Zpravodaje a v neposlední řadě pak volební část.

1) Co se týče Vápenického sadu, tak zde budou v letních měsících nainstalovány lavičky, odpadkový koš a informační tabule, dle rozhodnutí rodičů pak budou vybrány také herní prvky pro děti. Vše bude financováno ze zdrojů grantu ČSOB, který se nám podařilo získat a dále ze zdrojů našeho spolku.

2) Náš spolek plánuje aktivně – jako zástupce veřejnosti – vstoupit do jednání ohledně územního plánu, kdy se budeme snažit odvrátit některé z návrhů (např. zastavění pozemků za tzv. kozínem). Proto budeme v květnu obcházet občany s žádostí o podpis pod žádost o zastupování veřejnosti (budeme potřebovat cca 95 podpisů).

3) Další číslo Zpravodaje našeho spolku půjde do tisku začátkem června – tématem bude rekonstrukce silnice, územní plán, volby a další.

4) Náš spolek schválil usnesení o tom, že se členové našeho spolku budou ucházet o hlasy voličů v podzimních komunálních volbách. Věříme, že občanům dokážeme nabídnout dostatečné důvěryhodné kandidáty a program, který bude odrážet potřeby občanů obce.