Informace o zastavení řízení o lomu ze dne 29. května 2013

31.05.2013 13:03

Dnes nám bylo doručeno rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského o zastavení řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Březina u Křtin! Důvodem je to, že žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení - například nebyl doložen doklad o posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Žadatel má sice ještě 15-denní lhůtu na odvolání, ale jsme přesvědčen, že ani odvolání nebude úspěšné vzhledem k vyjádření Ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí využilo ve svém zamítaném odůvodnění naše argumenty z petice, kterou většina z vás podepsala, že není možné posuzovat tuto žádost dle legislativy z roku 1994, kdy byla žádost podána.

Příloha:  Rozhodnutí o zastavení řízení (PDF, 5 MB)