Informace o přerušení řízení o lomu ze dne 8. ledna 2013

09.01.2013 11:25

Dnes nám bylo doručeno rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského o přerušení řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Březina u Křtin a to do 30. dubna 2013 současně s výzvou, kdy žádající organizace Křtinský mramor s.r.o. musí k pokračování řízení doložit nové doklady o posuzování vlivů záměru na životní prostředí a písemní projednání s vlastníky pozemků. V případě, že takto neučiní, tak bude jednání zastaveno.