Dobrý příklad z Drnovic u Lysic

03.10.2014 11:18

Před novými zastupiteli a zastupitelkami Březiny budou samé velké úkoly. Je potřeba opravit silnici, vybudovat chodníky, zajistit důstojný obecní úřad, vybudovat střed obce, opravit hasičku, najít místo pro spolky a tak dále. Co z toho se dá stihnout za jedno čtyřleté volební období? Co bude hotové za čtyři roky?

Vývoj v Drnovicích u Lysic je příkladem toho, že se toho dá stihnout hodně. Zápal a nadšení mladého starosty se tam stal hnacím motorem rychlé proměny celé obce. V Drnovicích žije 1200 obyvatel. Před čtyřmi lety byly v podobné situaci, jako je Březina dnes. Byla hotová kanalizace, ale po její výstavbě zbyly dluhy, které sice byly spláceny, ale splátky zatěžovaly obecní rozpočet. Bylo třeba provést rekonstrukci a rozšíření základní a mateřské školy, výstavbu hřiště, rekonstrukci hasičky a rekonstrukci středu obce. Po komunálních volbách na podzim roku 2010 se starostou stal 23letý Petr Ducháček. Trochu moc mladý na starostu, říkáte si?

Nový starosta se před zvolením angažoval ve spolkovém životě v obci, ale s obecní správou žádné zkušenosti neměl. Měl však spostu energie a chtěl být dobrým starostou. Se svými spolupracovníky se naučili podávat žádosti o dotace. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí si například dohodl dotaci na pracovníky údržby. S velkými projekty (rekonstrukce a rozšíření školy, rekonstrukce spolkového domu) v Drnovicích počkali, až budou vyhlášeny vhodné dotace, protože si nechtěli půjčovat žádné peníze.

V následujících letech získali tyto dotace: na kontejnery na třídění odpadu, na automatizaci knihovny, na opravu obecního úřadu, na zateplení a rekonstrukci spolkového domu, rozšíření školy, opravu středu obce (včetně nového osvětlení a vodovodních přípojek), rekonstrukci rybníka a stavbu mola, na zdroj pitné vody, na místní komunikace, na školní zahradu, multifunkční hřiště, na kompostéry do každé domácnosti. Všechny tyto rekonstrukce a opravy také provedli a dnes jsou Drnovice pěkná vesnice. Naposledy v Drnovicích dokončili nový střed obce – viz foto.

Za čtyři roky může být Březina také opravená a hezčí, jako se to povedlo v Drnovicích. Noví zastupitelé a zastupitelky by měly mít spoustu energie a organizačních schopností, aby nezůstalo jen u plánů na papíře. Takové lidi představujeme v tomto volebním zpravodaji. Naším cílem je, aby Březina byla dobrým místem pro život všech jejích obyvatel.  

Vybrané uskutečněné proměny

Dříve sklad stavebního materiálu a jedno z nejzanedbanějších míst v obci. Dnes příjemný kout, kde si pravidelně hrají desítky dětí. Dotace ministerstva pro místní rozvoj tehdy činila 390 000 Kč.
 
Rozsáhlé investice byly v roce 2013 a 2014 vloženy do budovy mateřské školy. EU na zateplení budovy a rekonstrukci zahrady přispěla částkou 2 650 000 Kč.
 
Zateplení lidového domu nepřineslo jen úspory za vytápění, ale i výrazné zvýšení estetické hodnoty této největší budovy v majetku obce. Nová fasáda byla navržena dle původní historické podoby. Na projekt byla získána dotace z EU ve výši 950 000 Kč.
 
Kolik tater asfaltu padne na novou silnici Za Černou branou? Aneb už žádný prach a louže. Příští rok se může pokračovat v dalších ulicích ...