130 tisíc v popelnici!

07.03.2013 16:09

Příspěvek o možnostech třídění odpadu v naší obci a možnostech získat díky třídění další finance na rozvoj obce vyšel v únorovém Zpravodaji našeho sdružení. Příspěvek najdete zde.