Vápenický sad

 

Náš spolek ve spolupráci s obecním úřadem Březina a dalšími nadšenci chce obnovit sad, který vznikl v naší obci ve 20. letech minulého století, ovšem v 90. letech bych zcela zanedbán a později vykácen (část pozemku byla prodána pro výstavbu domů). Sad by měl být místem setkávání starousedlých a novousedlých rodin, měl by podpořit návrat tradičních ovocných odrůd do našeho regionu a zkrášlit vjezd do naší obce. V obci se navíc v poslední době rodí velké množství dětí, jejichž rodiče by toto místo dle svých vyjádření uvítali jakožto klidovou plochu pro setkání s jinými rodiči a socializaci dětí.

Cílem je úprava veřejného prostranství při vjezdu od Brna do naší obce a to - v první fázi - výsadbou nového ovocného sadu (třešně, višně, jabloně), ve druhé pak dobudování sadu včetně několika laviček a dalšího příslušenství tak, aby sad mohl vykonávat i sociální funkci setkávání se obyvatelstva. Kolem sadu bude vybudována bariéra (habrový plot, nebo jehličnany), aby tak sad získal intimnější prostředí a tato bariéra ho bude zároveň chránit před velmi frekventovanou silnicí.

Z hlediska identity obce a historicko-regionální identifikace občanů s obcí, navazujeme na projekty 8 březinských zastavení a připravované Vápenické stezky, které do naší obce přivádí také turisty. Tímto projektem chceme obnovit tradici obce Březina jako jedné z největších vápenických center a připomenout tak minulost našeho regionu.
 

 


Časový harmonogram projektu

  • podzim 2013 – dokončení návrhu na sad, včetně typu výsadby, zaměření, první výsadba
  • jaro 2014 – úpravy pozemku ve spodní části, sázení stromů a keřů
  • léto 2014 – umístění tzv. sociálního vybavení, tj. lavičky, koše, informační tabule

 

Financování projektu

Náš projekt Vápenického sadu uspěl v grantovém řízení „ČSOB a Era pro podporu regionů – Menší komunitní granty“ a pro projekt tak získáme 43 tisíc korun! 

Prostřednictvím programu ČSOB a Era pro podporu regionů – Menší komunitní granty podporují Československá obchodní banka a Era komunitní projekty v celé České republice a pomáhají těm, kteří usilují o zlepšování životního prostředí, společenského a kulturního života v obcích, městech a regionech. Do Grantového fondu ČSOB se letos přihlásilo celkem 78 projektů v hodnotě 4 424 100 Kč. Hodnotící komise fondu ČSOB rozdělila na svém zasedání dne 21. listopadu 2013 částku 988 883 Kč z prostředků ČSOB mezi 18 nejlépe posouzených projektů.

Vápenický sad - podzim 2013

Vápenický sad - březen 2014