Jedním z naším cílů je, aby místní obecní samospráva řídila obec dle nejlepšího uvážení toho, co je pro občany obce Březina dobré a výhodné, aby obec patřila mezi transparentní zadavatele veřejných zakázek, hospodařila s obecním majetkem a obecními financemi co nejlépe. Jedině otevřenost a vstřícnost úřadu totiž může zajistit bezproblémové fungování obce a její rozkvět v moderní obec 21. století. V této částí naší prezentace najdete články týkající se rozvoje obce, našich návrhů a informace v čem vidíme problémy.

Moderní obec

Dobrý příklad z Drnovic u Lysic

03.10.2014 11:18
Před novými zastupiteli a zastupitelkami Březiny budou samé velké úkoly. Je potřeba opravit silnici, vybudovat chodníky, zajistit důstojný obecní úřad, vybudovat střed obce, opravit hasičku, najít místo pro spolky a tak dále. Co z toho se dá stihnout za jedno čtyřleté volební období? Co bude...

Náš spolek se stal zástupcem veřejnosti k územnímu plánu

26.05.2014 10:34
Našemu spolku se podařilo získat 212 vašich podpisů pro získání statutu veřejného zástupce. Vzneseme tak připomínku k územnímu plánu, se kterou jsme vás seznámili během sbírání podpisů. NEZAPOMEŇTE NA DNEŠNÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁNU, DEJTE ZASTUPITELŮM VĚDĚT, CO SI MYSLÍTE VY! VĚCNĚ...

Územní plán & statut zástupce veřejnosti

20.05.2014 16:52
Územnímu plánu obce Březina se náš spolek věnuje od samotného začátku. Nebráníme se dalšími rozvoji obce, ale jsme přesvědčeni, že územní plán musí v první řadě řešit především problematické oblasti obce a teprve poté, co naše obec bude uvedena do "normálního stavu" co se týče silnice, chodníků,...

Připomínky sdružení k návrhu Územního plánu obce Březina

31.07.2013 12:14
Obecní úřad Březina Březina 24 679 05 Křtiny   Podatel: PRO Březinu - Prosperita, Rozvoj, Obnova, o.s., Březina 262, 679 05, Březina. IČ: 22770453   V Březině, dne 30. července 2013 Odesláno datovou schránkou kqs54h 30. července 201   Věc: Připomínky k návrhu Územního plánu...

Zeptali jsme se za vás: Zateplení školy

20.05.2013 12:31
Na konci dubna byla na obecních stránkách zveřejněna zakázka k výběrovému řízení zateplení školy Březina. Po zveřejnění se nás někteří občané ptali, jak to tady vlastně bude, tak jsme si zajistili odborné názory a oficiálně se na tuto věc zeptali zastupitelů. Zveřejňujeme jak náš dotaz, tak...

Brigáda na Kubšovce

09.05.2013 12:09
Kubšovka (ve starých časech známá jako Kubšova skalka) se v poslední době změnila v ruinu. Zhroutil se dřevěný most vedoucí přes roklinu, za své vzaly i lavičky kolem velkého ohniště. Sdružení PRO Březinu se rozhodlo, že se pokusí toto místo setkávání, táboráků a narozeninových oslav opravit....

Informace ze semináře o venkovském cestovním ruchu

21.04.2013 10:04
Mezi cíle našeho sdružení patří také snaha o rozvoj kulturního života a obnovu tradic v obci Březina. Proto jsme využili možnosti získat nové informace k problematice cestovního ruchu venkovských oblastí, který je přímo spojen s tradicí daných území. Místní akční skupina Moravský...

130 tisíc v popelnici!

07.03.2013 15:45
Cože, v Březině? A v které popelnici – rychle pro ně běžím, takový balík! … Není ale nutné běžet nikam daleko, 130 tisíc Kč jsme vyhodili do všech našich popelnic dohromady. Někdo více, někdo méně – podle toho, jak kdo třídí odpad. V průměru to ovšem činí opravdu 150 Kč na obyvatele, které jsme...

Bude pod Vojtíškami nový developerský projekt?

19.12.2012 12:54
Tak jsem si i já prostudovala nový návrh územního plánu a musím s politováním konstatovat, že se v pojetí navrhovaných změn v oblasti nových ploch k bydlení skoro neliší od toho předchozího. Abych vám to, milí čtenáři, nějak přiblížila. Pokusím se Vám na poměrně vzorovém...

Územní plán obce Březina

15.11.2012 22:12
Usnesením zastupitelstva obce Březina ze dne 9. května 2012 bylo schváleno pořízení územního plánu obce Březina. Dokumentace návrhu zadání „Územního plánu Březina“ je od 26. října 2012 do 24. listopadu 2012 vystavena k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Březina a dálkový přístup k úplnému...
1 | 2 >>