Našim cílem je povzbudit občanskou aktivitu, kulturní a regionální cítění, pořádat akce pro děti a mládež, zajímavé přednášky a kulturní programy pro místní občany. Kromě těchto aktivit se chceme zapojit a účastnit se i větších projektů, jako je námi plánovaný Dětský klub, zajímáme se o dění v místní škole a školce a chceme napomáhat jejich rozvoji. Chceme, aby se u nás v Březině lépe žilo a pracovalo, vychovávaly se zde děti, které se nebudou nudit, a bude pro ně připraveno vždy něco zajímavého.

Děti a mládež

Dětské hřiště pro mateřskou školu

20.05.2014 16:18
V říjnu 2012 byla, po dlouhé a urputné snaze zajistit více místa pro předškolní děti, otevřena pobočka naší mateřské školy ve Spolkovém domě ve Křtinách. Mnozí rodiče si tak oddechli od starostí kolem umístění svých dětiček a náš spolek byl rád, že se podařila dobrá věc. Ze strany místního...

Projekt na podporu výchovy a vzdělávání dětí od 2 do 5 let

10.06.2013 18:01
Protože má občanské sdružení PRO Březinu za cíl mimo jiné podporovat občanskou vybavenost a aktivity pro děti, nemůže nechat bez povšimnutí situaci dětí ve věku kolem 3-4 let v naší obci. Opakuje se pro ně více méně loňská situace výsledku zápisu do Mateřské školy, kdy byla přijata pouze třetina...

Děti ze školy ve Křtinách by mohly jet na výměnný pobyt do Nizozemí

09.02.2013 11:09
Základní škola ve Křtinách tento týden podala žádost o financování z evropského programu Comenius. Pokud bude žádost schválena, uskuteční se dvouletý projekt partnerství s nizozemskou školou ve městě Oudenbosch. Vyvrcholením tohoto projektu bude výměnný pobyt žáků z nizozemské školy ve Křtinách. O...

Byli jsme u zápisu do MŠ

14.05.2012 09:01
Také jste se letos zúčastnili se svými dětmi zápisu do mateřské školy, nebo vám o svých zkušenostech  vyprávěli vaši sousedé? Nebo vůbec nevíte, že by toto mohl být v Březině problém? Podívali jsme se za vás na tuto problematiku očima rodičů.  Mateřinka v Březině funguje při základní...

PRO BŘEZINU o.s. (nejen) pro předškoláky

21.12.2011 16:06
Pro naše děti nechceme do budoucna pořádat pouze jednorázové akce, chceme naopak s dětmi pracovat výrazně systematicky a dlouhodobě. I proto jsme v našem hledáčku nejprve zacílili na naše nejmladší, neboť ti nemají v Březině zrovna takové příležitosti, jak by se slušelo. Na několika...

Školka a dětský klub

15.12.2011 14:02
Téma „Děti“ patří mezi jedno z hlavních témat činnosti našeho občanského sdružení. O pořádání akcí pro děti a mládež je pojednáno v jiné části tohoto občasníku, na tomto místě bychom vás chtěli seznámit se snahami zajistit vhodné prostory pro pestré a podnětné trávení času a vzdělávání...