Volby do obecního zastupitelstva obce Březina

Spolek PRO Březinu vznikl na podzim 2011 s cílem přispívat ke komunitnímu životu Březiny. Zaměřili jsme se především na dětské akce, abychom tak podpořili děti jak v zábavě, tak v získávání zkušeností včetně těch sportovních. V Březině ale existují závažnější problémy než je organizování podobných akcí a s těmi jako spolek příliš neuděláme. Nemůžeme urychlit opravu silnice, nepostavíme chodníky ani nezařídíme opravu veřejného osvětlení. To může jen zastupitelstvo obce, a proto jsme se rozhodli, že náš spolek sestaví kandidátku do komunálních voleb a bude se ucházet o vaše hlasy.

Jsme přesvědčeni, že obecní zastupitelstvo musí vydat své osobní maximum na to, aby se obec rozvíjela, aby se započaly a zároveň dokončily projekty, o kterých se zde mluví roky či desítky let. Existují dotační tituly, a přestože je jejich získávání mnohdy velice složité, tak to jde. Příkladem jsou okolní obce, kde se daří získávat dotace ať už na opravy či výstavbu chodníků, tak na veřejná prostranství či obecní budovy. Například více než polovinu financí, které potřebujeme na dětské akce, získáváme od sponzorů či dotačních titulů a naše zkušenosti chceme nabídnout také obci. Priority našeho programu zde také najdete.

Velkým tématem v naší obci je možnost otevření lomu na křtinský mramor. Náš spolek se v roce 2012 stal účastníkem správního řízení a velice důsledně využíváme všechny naše možnosti k tomu, abychom zamezili stanovení dobývacího prostoru, a pravidelně též informujeme občany (za což jsme investorem tvrdě kritizováni). Podařilo se nám získat 621 podpisů občanů v petici proti tomuto řízení. Našim posledním krokem bylo vyjádření se proti odvolání investora odmítající rozhodnutí Báňského úřadu v Brně, kterým bylo řízení zastaveno. I na základě tohoto bylo následně Českým báňským úřadem probíhající řízení zastaveno. I jako případné zastupitelé neustoupíme tlaku investora a využijeme všechny zákonné prostředky k definitivnímu zamítnutí uvažovaného projektu.

Chceme, aby byla Březina dobré místo pro život všech obyvatel!
 


Zadní řada: Libor Vyhnánek, Bronislaw Fialkowski, Martina Burjanová, Michal Bittner, Petr Haničinec
Přední řada: Martin Habáň, Jana Prokešová, Petra Vasilová, Vladěna Dudová